Glavni sadržaj | Tražilica

Oktal Pharma

Opširnije o proizvodu

Medisense optium

Medisense optium

sistem za kontrolu razine glukoze i ketona u krvi

MEDISENSE OPTIUM SENSOR
Aparat za mjerenje glukoze i ketona u krvi

Napredna biosenzor tehnologija:

 • tačan rezultat
 • jednostavna uporaba
 • nema čišćenja i održavanja
 • otporan na udarce i padove
 • memorija 450 rezultata
 • mogućnost spajanja na računalo
 • izračunavanje prosjeka glukoze
 • 2 zamjenske AAA baterije
 • doživotno jamstvo

STARTNI SET

 • aparat
 • 10 elektroda
 • 10 lanceta
 • autolancetar
 • uputa za upotrebu
 • jamstveni list

MEDISENSE OPTIUM PLUS ELEKTRODE
Za upotrebu sA aparatom Optium

 • za mjerenje glukoze u krvi
 • malen uzorak krvi
 • napredna tehnologija   
 • nema utjecaja lijekova i vitamina na rezultat
 • test traka automatski uvlači krv
 • nanošenje uzorka:
  - sa strane i odozgo
 • reakcija neće započeti ukoliko uzorak nije dovoljan:
  - mogućnost reaplikacije uzorka unutar 30 sekundi
  - 100% iskoristivost svake test trake
 • zaštita od lažnih hipoglikemija
 • pojedinačno zaštićena svaka elektroda:
  - duži rok trajanja
  -  veća preciznost mjerenja
 • mjerno područje: 1.1-27.8 mmol/l
 • oprema: kutija sa 25 ili 50 elektroda i kalibratorom

MEDISENSE OPTIUM KETONSKE ELEKTRODE
Za upotrebu sa aparatom Optium

 • za mjerenje ketona u krvi (betahidroksibutirat - najzastupljenije ketonsko tijelo u dijabetičkoj ketoacidozi)
 • napredna tehnologija   
 • nema utjecaja lijekova i vitamina na rezultat
 • uvlačenje uzorka kapilarnim silama
 • nanošenje uzorka: utisnuti uzorak krvi na označeno područje elektrode
 • reakcija neće započeti ukoliko uzorak nije dovoljan:
  - mogućnost reaplikacije uzorka unutar 30 sekundi
  - 100% iskoristivost svake test trake
 • pojedinačno zaštićena svaka elektroda:
  - duži rok trajanja
  - veća preciznost mjerenja
 • oprema: kutija sa 8 elektroda i kalibratorom
^ na vrh stanice | Glavni sadržaj | Tražilica