Službeni podaci

 

Kompanija

Privredno društvo za trgovinu i usluge "Oktal Pharma" d.o.o. Sarajevo

Skraćeni naziv kompanije:
Oktal Pharma d.o.o. Sarajevo

Sjedište:
Pijačna 14a, 71000 Sarajevo
 
Registarski sud:
Kantonalni sud Sarajevo
 
ID: 4200034300007 
PDV: 200034300007
Matični reg. br.: 65-01-0212-13
Poreski br.: 01704155

Direktor kompanije:
Semin Kasum, mr. sci. 
 

UNICREDIT BANK d.d.
Transakcijski račun:
3386902239133759
 
INTESA SANPAOLO d.d.
Transakcijski račun:
1541602008761105
 
REIFFEISEN BANK d.d.
Transakcijski račun:
1610000049590097

SPARKASSE BANK d.d.
Transakcijski račun:
1990460003084115