Oktal Pharma Sarajevo obilježila 5 godina postojanja

Oktal Pharme d.o.o. Sarajevo je 6. decembra 2007. godine u Klubu Slovenaca u Sarajevu proslavila 5 godina poslovanja na području Bosne i Hercegovine

Proslavi u ime Oktal Pharme Sarajevo prisustvovali su brojni gosti, poslovni partneri a svakako i uposlenici koji su imali najviše razloga da budu ponosni.

Oktal Pharma je uvijek prepoznavala predanost i trud kao i nagrađivala dobre rezultate. Kako je tokom govora istakao gospodin Sulejman Poplata, direktor Oktal Pharme Sarajevo, Oktal Pharma je tokom ovih pet godina od veledrogerije koja je počela svoj rad u malim iznajmljenim prostorijama izrasla u jednu od najprepoznatljivijih veledrogerija na području cijele Bosne i Hercegovine, sa stalnom uzlaznom putanjom u svom poslovanju. 

Proslavi je prisustvovao i mr.ph. Vladimir Klobučar, predsjednik Uprave Oktal Pharme Zagreb.