Prvi kongres oftalmologa u BiH sa međunarodnim učešćem

U svojstvu oficijelnog sponzora Oktal Pharma je podržala organizaciju Prvog kongresa oftalmologa i dobila priznanje

U organizaciji Udruženja oftalmologa FBiH, Udruženja oftalmologa RS i Klinike za očne bolesti UKC-a Tuzla, na čelu sa predsjednikom organizacione komisije doc. dr. Vahidom Jusufovićem, i pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH, u Tuzli je od 11. do 14. novembra održan Prvi kongres oftalmologa u BiH sa međunarodnim učešćem. 

Predavači na Kongresu bili su eminentni stručnjaci iz oftalmologije kako iz BiH, tako i iz svijeta. Rad Kongresa popratile su teme savremene hirurgije oka, savremenog pristupa upalnim i degenerativnim oboljenjima oka i tumorima oka, a odvijala su se kroz plenarna izlaganja, poster-sesije i satelitske simpozije. 

Kongres je izazvao veliko interesovanje mnogobrojnih farmaceutskih kuća pa tako i Oktal Pharme koja je bila oficijelni sponzor Kongresa.