USLUGE

Oktal Pharma u poslovanju stavlja naglasak na profesionalan odnos s poslovnim subjektima i održavanju njihovog povjerenja u Oktal Pharmu kao pouzdanog poslovnog partnera.

Redovno poboljšavamo kvalitet dodatnih usluga koje nudimo našim dobavljačima i kupcima. 

Obratite nam se za dodatne informacije:

t: +387 33 777 280 
e: oktal-pharma@oktal-pharma.ba