USLUGE

Oktal Pharma u poslovanju stavlja naglasak na profesionalan odnos s poslovnim subjektima i održavanju njihovog povjerenja u Oktal Pharmu kao pouzdanog poslovnog partnera.

Redovno poboljšavamo kvalitetu dodatnih usluga koje nudimo našim dobavljačima i kupcima. 

USLUGE ZA DOBAVLJAČE

 

Oktal Pharma sarađuje s preko 80 domaćih i stranih dobavljača te zahvaljujući dugogodišnjem znanju i iskustvu, može ponuditi široku paletu dodatnih usluga. 
 

Za dodatne informacije obratite nam se:

t: +387 33 777 280 
e: oktal-pharma@oktal-pharma.ba