LOGISTIČKA IZVRSNOST

Neprekidno ulažemo u kvalitet tehnologija i procesa poštujući najviše standarde, kako bi svojim kupcima i partnerima pružili najbolju uslugu.

U cilju postizanja što boljeg kvaliteta naše usluge prema kupcima i partnerima, posebnu pažnju posvećujemo logističkim procesima, tehnologijama, rješenjima i zaposlenima koji svakodnevno odrađuju zahtjevne operacije i postupke usklađene sa najvišim standardima i zahtjevima dobre distributivne prakse.

Za dodatne informacije obratite nam se:

t: +387 33 777 280 
e: oktal-pharma@oktal-pharma.ba