PRODAJA

U poslovanju s kupcima Oktal Pharma ističe bliske odnose koji omogućavaju praćenje i osluškivanje potreba i zahtjeva naših dugoročnih kupaca.

Kontinuirano ulažemo u unapređenje poslovnih procesa i kontinuiranu edukaciju naših zaposlenika kako bismo očuvali povjerenje kupaca i reputaciju Oktal Pharme kao pouzdanog poslovnog partnera.

Za dodatne informacije obratite nam se:

t: +387 33 777 280 
e: oktal-pharma@oktal-pharma.ba