GIGAZYME®

2L; 5L

Trostruko enzimsko sredstvo za čišćenje instrumenata

Gigazyme je enzimatsko sredstvo za čišćenje predviđeno za ručno i automatsko čišćenje endoskopa i ručno čišćenje hirurških instrumenata. Gigazyme je idealan za primjenu u ultrazvučnoj kupelji.

Gigazyme je koncentrat koji se razrjeđuje hladnom vodom do željene koncentracije. Stavite instrumente  u otopinu tako da im je površina potpuno uronjena te da je zrak uklonjen iz svih šupljih dijelova. Nakon čišćenja temeljno isperite instrumente ili endoskope vodom i ponovno sterilizirajte. Da bi se održala temperatura unutar optimalnog raspona čišćenja, na temperaturi iznad 32°C dolazi do zamućenja otopine. To se može revidirati dodavanjem hladne vode. Obnovite otopinu najmanje jednom dnevno ili ovisno o stupnju zagađenja.

UPOZORENJA: H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka; P280 Nositi zaštitu za oči/zaštitu za lice; P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P337+P313 Ako nadražaj oka ne prestane, zatražiti savjet/pomoć liječnika. Mjere opreza: Spremnik držati čvrsto zatvoren. Zaštititi od smrzavanja, vrućine i sunčeva svjetla. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku.

5 - 15 %  neionski tenzidi, enzimi, mirisi. Ostali sastojci: otapala, antikorozivi, bojila. 

Gigazyme je sredstvo za čišćenje instrumenata s dodatkom tri enzima (proteaza, amilaza i lipaza) koji daju dobru snagu čišćenja. Ugodnog je mirisa, te je prikladan i za ultrazvučno čišćenje jer se ne pjeni i ne ostavlja tragove.

Ne. gigasept AF je dezinficijens za čišćenje i dezinfekciju svih vrsta instrumenata osim fleksibilnih endoskopa. 
Ne može. gigazyme instru AF je koncentrat isključivo namijenjen čišćenju. U svom sastavu nema dezinficijensa, već detergenate i enzime.