Održane radionice na Klinikama za fizijatriju širom Bosne i Hercegovine

U skladu s vanrednom situacijom zbog pandemije koronavirusa i reorganizaciju rada zdravstvenog sustava, Oktal Pharma u julu i augustu organizovala interaktivne radionice za fizioterapeute

Vandredna situacija sa pandemijom je donijela ogroman pritisak na zdravstveni sistem državama širom svijeta, pa tako i Bosni i Hercegovini. Sve specijalnosti su morale izvršiti reorganizaciju rada s pacijentima te uvesti nove procedure radi zaštite zdravstveniih radnika i pacijenata.

Oktal Pharma je odlučila da pruži podršku kako fizioterapeutima, tako i ljekarima specijalistima fizijatrije kroz interaktivne radionice koje su realizovane širom Bosne i Hercegovine, gdje se diskutovalo o studijama slučaja iz svakodnevne prakse, te važnostima pravilnog tretiranja akutnih i hroničnih bolova.

Također, govora je bilo i o značaju adekvatnog samoliječenja, pravilnog držanja tijela, prevenciji bolesti i ozljeda, manuelnim tehnikama mobilizacije, kao i o tretmanu bolesnih stanja sa preparatima Deep Relief, Deep Heat i Deep Freeze.