Tranzicija na novu normu ISO 90001:2015

Tranzicija na novu normu ISO 90001:2015

Primljeni ISO certifikat potvrda je dugogodišnjih poslovnih uspjeha i nastojanja, ali i poticaj za nova postignuća i razvoj u vrlo zahtjevnom području distribucije farmaceutskih proizvoda

Oktal Pharma od 2008. godine ima certificiran Sistem upravljanja kvalitetom, a u aprilu 2018. godine uspješno je izvršena tranzicija na novu normu ISO 9001:2015, certifikaciju koje je provela međunarodno poznata kompanija DNV GL.
 
Norma ISO 9001:2015 služi kao model za upravljanje kvalitetom pružanja usluga kupcima i korisnicima, a pokriva glavne procese unutar kompanije - od nabave preko razvoja, ispitivanja i skladištenja do prodaje i distribucije, osiguravajući da su svi ti procesi vođeni u kontrolisanim uslovima.