Oktal Pharma Sarajevo na danima Dječije Univerzitetske Klinike Tiršova - Beograd

Oktal Pharma Sarajevo je kompanija koja je uvjerena da je za razvoj medicinske prakse veoma važno kontinuirano učenje i razmjena internacionalnih znanja i iskustava ljekara

U periodu od 24. do 25.oktobra 2019. u Beogradu su održani tradicionalni dani Dječije Univerzitetske klinike, kojem je uz podršku Oktal Pharme Sarajevo prisustvovalo i osam ljekara iz naše zemlje.
 
Osnovni program ovog skupa za ljekare bio je baziran na preporukama, kontroverzama i brojnim novinama uvedenim u pedijatrijsku i hiruršku kliničku praksu. Tom prilikom ljekari su imali priliku i razmijeniti praktična iskustva iz svog svakodnevnog rada te dobre stvari iskoristiti u svojim ordinacijama.