GIGASEPT® PEARLS

1,5 kg; 6 kg

Dezinficijens za instrumente na osnovi aktivnog kisika za ručno čišćenje i dezinfekciju instrumenata, s multi enzimskom formulom

Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputu o medicinskom sredstvu,  a o rizicima i nuspojavama pitajte svog ljekara ili farmaceuta

Univerzalno čišćenje i dezinfekcija termostabilnih i termolabilnih medicinskih instrumenata svih vrsta. Posebno pogodan za fleksibilne endoskope i osjetljive materijale kao što su silikoni, polikarbonati, polisulfoni i akrilno staklo.  Njegova specijalna formulacija pogodna je za uporabu u ultrazvučnoj kupelji, za ručnu uporabu i poluautomatske postupke. Dodatkom određenih pomoćnih tvari, pH gigasept pearls je puferiran unutar neutralnog raspona, što sprječava koagulaciju proteina (vezivanje proteina na površini) i također daje optimalnu podnošljivost materijala.  

Granule za dezinfekciju instrumenata razrijede se hladnom vodom do željene koncentracije za upotrebu. Doziranje: 1,0 % – 2,0 %, ovisno o mikrobiološkoj aktivnosti. Primjer za primjenu: 10 litara 2 %-tne radne otopine odgovara 9,8 litara vode i 200 g gigasept® pearls. Usipajte odgovarajuću količinu granula, promiješajte nekoliko puta tijekom 15 minuta. Nakon vremena aktivacije radna otopina je spremna za uporabu. Manji neotopljeni ostaci čine aktivnu pohranu djelotvornosti i ne utječu na učinkovitost radne otopine. Odmah nakon uporabe uronite endoskope i instrumente u radnu otopinu. Osigurajte potpunu pokrivenost, uključujući i šupljih instrumenata te ih ostavite potoplejen da otopina djeluje. Nakon čišćenja instrumente temeljito isperite vodom kvalitete najmanje pitke vode, po mogućnosti deioniziranom vodom, kako bi se u potpunosti uklonili ostaci otopine za dezinfekciju. Molimo pročitajte upute proizvođača instrumenata o postupku njihova održavanja. Ne miješajte s ostalim proizvodima za čišćenje ili sredstvima za dezinfekciju. Nije pogodno za instrumente izrađene od mesinga i bakra ili obložene kromom ili niklom, koji su prethodno bili mehanički oštećeni. Prema preporukama njemačkog Robert Koch Instituta radnu otopinu zamijeniti svaki dan te ako je zagađenost jasno vidljiva.

OPASNOST: H302 Štetno ako se proguta. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitu za oči. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika. P301+P312 AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA / liječnika. P332+ P313 U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet / pomoć liječnika. P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Sadrži natrijev karbonat peroksihidrat. Zaštititi proizvod od vlage, smrzavanja, vrućine i sunčeva svjetla. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Čuvati na sobnoj temperaturi u originalnom spremniku.

100 g granula sadrži sljedeće djelatne tvari: 43,0 g natrijeva perkarbonata, 22,0 g tetraacetiletilendiamina. Označavanje prema Uredbi (EU) No. 648/2004: > 30 % tvari za izbjeljivanje na osnovi kisika, < 5 % neionskih tenzida, < 5 % fosfata, < 5 % EDTA, soli, enzima, parfema.

Gigasept pearls je vrlo širokog antimikrobonog spektra (dokazano po Europskim normama), pruža izvanredan učinak čišćenja zbog multienzimske formulacije (proteaza, lipaza, amilaza) u kombinaciji s neutralnim pH (bez vezanja proteina) i djelotvornim tenzidima. Odlična podnošljivost materijala čak i osjetljivih materijala kao što su fleksibilni endoskopi. Veća sigurnost za korisnike zahvaljujući inovativnoj zrnatoj strukturi - bez prašine (nema opasnosti od udisanja), osobito ugodnog mirisa  (bez mirisa peroctene kiseline), brza priprema (bez miješnja).

Europske norme: baktericid (EN13727,EN14561), tuberkulocid (EN14348, EN14563), fungicid  (EN13624,EN14562), virucid (DVV/RKI), Clostridium difficile (EN13704), Bacillus subtilis (EN13704).

Gigasept FF je dezinficijens visokog stepena koji se korsiti za sve vrste termolabilnih i termostabilnih instrumenata uključujući i fleksibilne endoskope. Ispitan je na sve osjetljive materijale pokazujući izrazitu kompatibilnost s materijalima, a i nalazi se na listi adekvatnih dezinficijensa proizvođača fleksibilnih endoskopa Karl Storz.