Edukacije za stomatološke sestre u organizaciji Oktal Pharme

U saradnji sa Stomatološkom komorom Federacije Bosne i Hercegovine Oktal Pharma Sarajevo je organizovala prvi ciklus Kontinuirane edukacije za stomatološke sestre

Cilj edukacije je bio pomoći stomatološkim sestrama da podignu nivo svojih usluga prema najnovijim praksama u pripremi i dezinfekciji radnog polja u stomatološkoj ordinaciji, prije i poslije stomatološke intervencije.

Predavač je bila Dženita Merdan Lukšić, doktor stomatologije i Amila Osmanagić, stomatološka sestra sa dugogodišnjim iskustvom u praksi. Edukacija je akreditovana od strane Stomatološke komore Federacije BiH sa 5 bodova.

Predavanju je prisustvovao i ugledni profesor sa Stomatološkog fakulteta u Sarajevu, Prof. Dr. Halid Sulejmanagić, spec. oralne hirurgije, predsjednik Odbora za stručno usavršavanje članova Komore.

Oktal Pharma, kao partner organizator ove edukacije, zajedno sa Stomatološkom komorom FBiH, predstavila je portfolio dezinficijensa farmaceutske kompanije Schülke.