Farmaceutska škola u Sarajevu i Tuzli

U saradnji sa firmom Salveo, Oktal Pharma Sarajevo organizovala je prvu farmaceutsku školu

U organizaciji Oktal Pharme Sarajevo i firme Salveo, u Sarajevu je 30. oktobra 2008. održana prva farmaceutska škola kojoj je prisustvovalo više od 90 magistara farmacije iz Kantona Sarajevo. Ovom prilikom predavanja su održali uvaženi predavači: doc. dr. Asja Prohić, dr. Davor Plavec, mr. ph. Zdravka Gvožđar i prim. dr. Mirsad Muftić. Po završetku predavanja upriličeno je druženje prisutnih  s ciljem razmjene dojmova i stručnih iskustava u svakodnevnom radu.

S istim programom, farmaceutska škola je 27. novembra 2008. održana i u Tuzli, gdje je učešće uzeo veliki broj magistara farmacije iz Tuzlanskog kantona. Osim već pomenutih predavača, tom prilikom je na temu iz fizikalne medicine i rehabilitacije izlagala i mr. sci. dr. Azra Karabegović, fizijatar sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Održana predavanja su pridonijela kontinuiranoj edukaciji zaposlenih u apotekama kako bi što uspješnije djelovali u praksi i na najbolji mogući način udovoljili svakodnevnim zahtjevima pacijenata.