Održana prva škola za prevenciju i tretman hroničnih rana

Na Sveučilištu ‘Vitez’ u Travniku započela je certificirana tromjesečna edukacija o tretmanu hroničnih ulkusa i dekubitusa

 Pre

Predavanja i stručne praktične vježbe provode eminentni predavači članovi Evropskog društva za hronične rane (EWMA) iz Hrvatske te Bosne i Hercegovine. 

Cilj programa je omogućiti zdravstvenim stručnjacima da ovladaju novim znanjima i vještinama u prevenciji i s tretmanu hroničnih rana, a koje će biti moguće u potpunosti kompetentno primjeniti u daljoj svakodnevnoj praksi.

U sklopu predavanja pod nazivom ‘Primjena modela u tretmanu dekubitalnog i venskog ulkusa’ polaznici su imali priliku čuti više informacija o prednostima primjene oktenidinskih antiseptika, kao i rezultate primjene Octenisepta u svakodnevnoj praksi.