Terapijske vježbe za osobe treće životne dobi

Uz podršku Oktal Pharme, Centar za promociju i unapređenje zdravlja Općine Stari Grad kontinuirano organizuje terapijske vježbe za svoje članove

Članovi Udruženja ‘Generacija’ imaju priliku da više puta sedmično prisustvuju terapijskim vježbama prilagođenim životnoj dobi i zdravstvenom stanju. Vježbe se održavaju u prirodnom ambijentu, u parku At Mejdan u srcu Sarajeva.

Oktal Pharma je prepoznala značaj projekta te pružila svoju podršku. Tako su članovi udruženja imali priliku da se educiraju o načinu i prednostima korištenja Deep ReliefTM gela u terapiji bolnih mišića i zglobova. Kako bi se i lično uvjerili u efikasnost proizvoda svi su na poklon dobili promotivno pakovanj proizvoda.

U narednim sedmicama, Oktal Pharma će članovima udruženja obezbjediti besplatno mjerenje vitaminsko-mineralnog statusa organizma.