Oktal Pharma prva veledrogerija u Hrvatskoj s ISO 14001 certifikatom

Oktal Pharma d.o.o. prva je veledrogerija u Hrvatskoj certificirana po normi ISO 14001 te već otprije prema ISO 9001, pa je shodno tome u oktobru 2004. uspostavljen Integrisani sistem upravljanja kvalitetom i okolišem (ISUKO)

Certifikaciju je provela međunarodno prisutna i priznata kompanija Det Norske Veritas (DNV). Primljeni ISO certifikati potvrda su dugogodišnjih poslovnih uspjeha i nastojanja, ali i poticaj za nova postignuća, razvoj u vrlo zahtjevnom području distribucije farmacetskih proizvoda te bolji način upravljanja zaštitom okoliša.

ISO 14001 predstavlja međunarodnu normu koja se primjenjuje dobrovoljno na sve pravne osobe i koja određuje kako treba razviti učinkovit sistem upravljanja okolišem. Norma ISO 9001 služi kao model za upravljanje kvalitetom pružanja usluga kupcima i korisnicima, a pokriva glavne procese unutar kompacnije, od nabave, razvoja, ispitivanja, skladištenja, prodaje  do distribucije, osiguravajući da su svi ti procesi vođeni u kontrolisanim uslovima.